Home

Zo mooi is Afrika
Winkel
Missie Pannur
Kinderen van Tanzania
Winkeltje

Laatste nieuws

Een hart voor straatkinderen

“Welkom op de site van Riet Niederer”

Welkom op de site van Riet Niederer, geboren 1945, wonende Alb. Schweitzerstr. 134,6441 HJ te Brunssum-Noord

Sinds vele jaren zet ik mij in voor de derde Wereld, ik mag wel zeggen dat is mijn leven geworden.

Van Eind 1989 tot 2000 heb ik samen met een echtpaar uit Aken, vele transporten verzorgd naar een kindertehuis in Sibiu-Roemenië.

Alles hebben wij er vernieuwd. Bedjes, boxen, kinderstoelen, schoolbanken, kleding enz. Er woonden daar, na de val van de muur, 500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar, onder erbarmelijke omstandigheden.

Door tragische omstandigheden is daar helaas een einde aangekomen.

*

Juli 2004 leerde ik via een advertentie in Wegwijs Broeder A.Grooten sj. uit Margraten kennen. Hij vroeg om postzegels en daar ik die had heb ik die gebracht. Al pratende kwamen wij terecht op zijn werk voor de 3e Wereld. Daar ik op dat moment niets in die richting te doen had, heb ik spontaan gezegd; “Daar wil ik U wel mee helpen!”. Zo geschiedde.

Van 2004 tot eind 2012 hebben wij samen ca. 3000 naaimachines in geheel Limburg opgehaald of in ontvangst genomen. Daarbij vele gereedschappen, brillen, medische materialen enz. Te veel om op te noemen. Dagelijks waren wij onderweg. Vooral de eerste jaren waren tropenjaren maar wel mooi.

Wij werkten voor de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal te Tilburg. Waarvan wij beiden ook inzamelpunt voor geheel Limburg waren. Eind 2012 ben ik daarmee gestopt. Daar ik inmiddels een andere prioriteit gevonden had.

In diezelfde tijd hadden wij in 2011 ook nog 5 huisjes gebouwd in Pannur-India, zie verder op de site.

*

Vanaf 2011 ben ik mij het lot van mijn Duitse vriendin Marianne Iwanetzki, die in 2007 voorgoed naar Sumbawanga-Tanzania was vertrokken, om daar voor weeskinderen te zorgen, gaan aantrekken.

Als eerste heb ik in november 2011 Stella het oudste meisje geadopteerd en daar € 1000,– voor overgemaakt zodat zij naar het gymnasium kon gaan. Inmiddels is zij zó ver dat ze eind oktober 2015 eindexamen doet om daarna voor onderwijzeres te gaan studeren.. Die worden veel gevraagd en de lonen zijn goed.

Daar Marianne toentertijd met 14 kinderen onder erbarmelijke omstandigheden woonde, heeft Br.A.Grooten sj. in januari 2012 het eerste grondstuk gekocht. Meteen daarna is men begonnen met het bouwen van een nieuw kinderhuis. Zo als wij geld stuurden, konden zij bouwen. Met Pasen was de eerste verdieping al klaar .

Door heel veel werk van onze kant, wij stonden wekelijks op markten, hadden toen 35 soorten jam, enz.enz., kon men goed doorwerken.

Maar ook door veel hulp van vrienden die al onze postzegels, die wij van heinde en verre kregen/krijgen dagelijks te sorteren en te verkopen op ruilbeurzen en veilingen, waardoor er inmiddels Anno 2022, alleen al van de postzegels voor € 62.000,– in het huis zit.

December 2012 Is Marianne met haar kinderen nog vóór de kerstmis naar het nieuwe huis verhuisd. Het was nog lang niet klaar. Maar er lag wel een waterdicht dak op, en de ramen zaten er in. Dat was de hoofdzaak.

Mei 2013

Inmiddels ben ik in mei 2013 voor de opening van het Kinderhuis 3 weken in Tanzania geweest. Ik kon mijn ogen niet geloven, zo mooi was het geworden. Zie foto’s op de site.

Mei 2014 ben ik er 4 weken geweest. Het is prachtig om te zien wat er in 2 ½ jaar tijd allemaal bewerkstelligd is. Hier gaat werkelijk elke cent die er verdiend wordt door mij, twee medewerkers en diverse donateurs, naar het Goede Doel, Kinderhuis Marianne Iwanetzki in Sumbawanga-Tanzania.

Het huis is klaar, nu wordt het alleen onderhoud, maar er is ook een eigen boerderij naast het huis gekomen. De grond daarvoor had ik in mei 2013 gekocht .Dat perceel, even groot als dat van het Kinderhuis is door een grote poort verbonden met het Kinderhuis. Zodat de kinderen niet van het terrein af hoeven.

Mei 2014

Weer keek ik mijn ogen uit toen ik aan kwam. Het huis was helemaal klaar. Alle deuren in het huis waren aangebracht. Er waren douches gekomen, dakgoten aangebracht, dubbel voorvensters aangebracht enz. en wat heel voornaam was, van het grondstuk dat in mei 2013 gekocht was, was er een boerderij gebouwd.

Toen ik in 2014 daar was hadden ze 20 (inmiddels 40) legkippen, 8 geiten, waarvan één binnenkort jongen krijgt, en een koe die gekalfd heeft toen ik 3 dagen daar was. Dus hebben ze eigen eieren en kunnen de rest verkopen, evenals de melk. De kinderen hebben elk hun eigen taak, voor wat betreft het voederen van de dieren en schoonmaken van de stallen. Ze vinden het allemaal geweldig. Het is echt HUN huis en HUN boerderij geworden.

Mei 2015

De afgelopen maand Mei ben ik weer naar Sumbawanga naar inmiddels mijn 14 ”kleinkinderen“ geweest.

Vol verwachting werd ik opgewacht. Er werd gezongen en geknuffeld van jewelste.

Ook het afgelopen jaar heeft men niet stil gezeten. Marianne heeft alle gelden die binnen zijn gekomen net als de voorgaande jaren goed geïnvesteerd. Zij heeft echt aan de toekomst gedacht.

Daar het kippenvoer meer kostte als het opbracht, zijn er nu nog maar 10 kippen voor eigen gebruik van de eieren. Dan hoeft ze niet steeds naar de stad om die te kopen.

In totaal zijn er nu 27 schapen en geiten. De moestuin is gedeeltelijk veranderd in een vijver met eenden en ganzen, die ze als een van hen jarig is als feestmaal kunnen verorberen.

Daarbij worden de inmiddels 80 ganzen/eenden verkocht aan de 3 plaatselijke Chinezen. Ook dit is weer een mooie bron van inkomsten.

Geiten worden verkocht na de Ramadan en b.v. bij bruiloften.

Eind juli 2015 heeft de koe weer gekalfd, dus kan men ook weer melk verkopen. Het kalf van vorig jaar zal waarschijnlijk eind oktober gedekt worden. Ook daar krijgen ze dan volgend jaar de melk van.

Tijdens mijn aanwezigheid in 2015, is er een bio gastank aangelegd. Dat was en groot karwei, maar het was net klaar voor ik naar huis ging. Dolgelukkig is ze met het gasfornuis dat ik daar kon kopen. Nu heeft ze ook een oven en kan zelf brood bakken.

Het is een geweldig project. Van de koemest wordt nu bio gas gemaakt. Daarmee spaart Marianne ca. € 80,– tot € 100,– per maand aan kosten voor kolen.

Er zijn nu twee zonnecellen op het dak, zodat er steeds elektriciteit aanwezig is. Waardoor er een koelkast en diepvries in huis aanwezig is. O.a. ook een doodgewone electr. waterkoker, waardoor ze nu niet steeds weer de kachel moeten aanmaken om water te koken.

Dit alles konden wij niet doen zonder al degene die ons hebben gesteund. Hetzij door het kopen van spullen, hetzij door het doneren van giften enz. of door het sparen en geven van alle postzegels die men krijgt.

Onze prioriteit gaat nu uit naar het naar school laten gaan van ALLE kinderen. Zodat zij later een goede toekomst hebben. Zij kunnen en WILLEN graag leren en daardoor kunnen zij later ook hun eventuele kinderen de kans geven om te studeren. Er zijn daar nog TE VEEL kinderen die helaas niet naar school kunnen omdat de ouders het niet kunnen betalen.

Twee jaar geleden heb ik ook Rosi die inmiddels 18 geworden is geadopteerd en die gaat in januari naar de 3e klas van het gymnasium. Zij is in alle opzichten een heel goede steun voor Mother Marianne.

Ik dank iedereen hiervoor en hoop ook in de toekomst op uw verdere ondersteuning te mogen rekenen. Want wij hebben nog een lange weg te gaan.

Een dankbare Riet Niederer en Medewerkers.