Een hart voor straatkinderen

Wie zijn wij?

Wij zijn Willem en Yvette Seinen en wij wonen, samen met onze drie dochters, sinds 2016 in Brazilie.

God heeft ons geroepen voor het werk onder de straatkinderen in dit land.

Na gewerkt te hebben op de straten en in een kindertehuis bij Jeugd met een Opdracht Recife, zullen wij nu gaan werken met stichting Iris Global.

Wij zullen werken in de sloppenwiiken van Fortaleza, waar de kinderen verdwijnen doordat ze geronseld worden door de bendes.

Het is onze missie om deze kinderen te voorzien van een toekomst uit de criminaliteit , met hoop , met Jezus

In een wereld voor duisternis zál Gods licht schijnen!

Meer informatie

Willem & Yvette Seinen werken voor Stichting Triomfator.

Voor meer informatie:

www.stichtingtriomfator.com

Of stuur een email naar:

info@stichtingtriomfator.com

Wil je helpen?

Wil je een verandering brengen in deze wereld?

Wil je een verandering maken in levens van anderen?

Wil je helpen kinderen uit de criminaliteit te halen?

Wil je ons werk versterken?

Spreekt je hart??

Steun ons dan d.m.v. gebed en/of financiele giften. Wij hebben jullie nodig.

Giften
Giften kunnen worden overgemaakt naar:

Naam: Harvest Ministries
IBAN: NL67INGB0008201619
O.v.v.: Stichting Triomfator

Gebedsbrief
Aanmelden via: willem.yvette.seinen@outlook.com