Missie Panur

“MISSIE PANNUR”

Interview met Eric Mathias sj van de Pannur Missie

Panur_Eric

Hoe is de situatie in Pannur?

De mensen keren langzaam naar een normaal leven terug. Op het land dat de regering ons beloofd heeft kunnen wij door de vertragingstactiek van onze huidige regering helaas nog niet met de bouw van nieuwe huizen beginnen. Echter in twee dorpen van onze missie zijn wij inmiddels begonnen. In het eerste dorp bouwen we 20 huizen en in het tweede 60.

 Waarvoor gebruiken jullie de giften?

Jullie van de Jezuïtenmissie hebben ons direct na de overstroming 25.000 Euro noodhulp overgemaakt. Daarvan hebben wij levensmiddelen, kleding, tenten, medicijnen en babyvoeding gekocht. Met het geld dat door de Kerstinzameling in jullie magazijn aangekomen is, kunnen wij voor de slachtoffers van de overstroming 140 huizen in verschillende dorpen bouwen.
Overal waar wij de mensen kunnen helpen merken wij hun vreugde en het aanwakkeren van hun hoop.

Hoe zijn de dorpen hierbij betrokken?

De families vormen groepen in de verschillende regio’s in de vorm van coöperaties. Per maand moet iedere familie 50 roepies, dat zijn omgerekend 80 cent, voor het onderhoud van hun nieuwe huizen sparen. Iedere familie vaardigt iemand af die met zijn arbeid bij het bouwen der huizen helpt. De familie plannen gezamenlijk hoe de huizen over het bouwlandschap verdeeld worden.  Uiteindelijk beslissen zij over het huizenbouwprogramma. Dat brengt hun niet alleen dichter bij elkaar maar ook wordt daardoor de solidariteit en de ondersteuning over en weer versterkt. Het is ons doel om niet alleen de bouw van huizen maar ook in hart en geest de opbouw van een levendige gemeenschap waarbij men met elkaar deelt en voor elkaar zorgt te verwezenlijken.

Pannur_huisje

De bouw van een eenvoudig gezinshuis kost 2000,– Euro in Pannur. 308 huizen zijn gepland, 140 kunnen er door middel van jullie gaven reeds gebouwd worden.

 In  september 2011 hebben wij het 4e en in oktober 2011 het 5e huis betaald. De dankbaarheid van Pater Eric Matthias sj. out India was dan ook groot. Van de jezuïten uit Nürnberg hebben wij binnen een week een dankbrief ontvangen. Hiermee waren wij ook heel blij.