Vakantie 2017

Zoals reeds gedacht in 2016 ben ik helaas dit jaar niet naar Sumbawanga kunnen gaan. Tot half juli heb ik last van mijn heup gehad.

En toen dat beter werd ben ik in de nacht van 12/13-7-2017 van de trap gevallen. Helaas weet ik  niet hoe het gekomen is. Een dag later kwam ik bij in het ziekenhuis in Heerlen.

Bont en blauw, schedelbasisfractuur en een gebroken linker schouder. Tot nu toe 1-11-2017 heb ik plat in bed gelegen.

Dus helaas hebben wij ook geen markten kunnen houden.

Toch hebben wij het afgelopen jaar dank zij onze donateurs en de inmiddels bekende winkel van Br.Grooten s.j. in Nijmegen, vaak grote bedragen naar het kinderhuis kunnen overmaken.

Ook hebben wij er weer nieuwe sponsors bij gekregen. Die natuurlijk altijd welkom zijn.

In het kinderhuis is veel gebeurd. Hier en daar begonnen de vloeren te slijten en nu liggen overal mooie tegels. Daarbij zijn de muren ook allemaal opnieuw geverfd. Na bijna 4 jaar was dat ook wel nodig.

De boerderij  werpt zijn vruchten af. Inmiddels zijn er ook konijnen, varkens en 5 koeien.

Daarbij een mooie moestuin die veel verse groente brengt.

5 kinderen hebben in april de 1e H. Communie gedaan en zijn enkele weken later gevormd. Vooral de 1e H. Communie was een groot feest.

In  juni is men begonnen met de bouw van een polikliniek, ca. 100 m. van het kinderhuis vandaan.  Vanuit Duitsland had  Marianne een groot bedrag gekregen  en daar de grond al in 2013 was gekocht kon er meteen met de bouw begonnen worden. Van de gemeente krijgt zij alle medewerking.

Het is heel voornaam dat er eindelijk in de wijk Katuza een polikliniek komt. De mensen moeten steeds 1 ½ uur lopen naar het ziekenhuis of een taxi nemen die voor hen niet te betalen is. Dus iedereen is blij en kijkt uit naar de opening in 2018.

In  juli zijn er weer 2 kindjes bijgekomen. Grace en Justo. Beiden nu 3 jaar oud.

Vanaf het begin hebben ze zich tussen de andere kinderen goed thuis gevoeld. En de kinderen die er al zijn, waren blij met een nieuw zusje en broertje. Anna voelt zich nu heel erg groot.

Maria en Eliza zijn naar de lagere school gegaan en voelen zich daar ook erg thuis.

Stella is geslaagd voor kleuterleidster en heeft het kinderhuis verlaten. Zij woont nu ca. 600 km verderop in Mbeya.  IK hoop haar in 2018 toch weer te zien. Zij is mijn grote trots en was mijn eerste opgave.

Helaas zijn er dit jaar geen foto’s van de vakantie, maar toch zie je weer vorderingen.

Evenals andere jaren dank ik iedereen die op welke manier dan ook meegedragen heeft aan hulp voor het kinderhuis. Hetzij door het kopen van alle kleding, hetzij door het breien van sloffen, maar ook door het nog steeds verzamelen van postzegels.

Door het artikel wat over mij in de krant heeft gestaan, hebben wij vele postzegel albums gekregen, waar wij bijzonder blij om zijn.

Hartelijk Dank iedereen, Riet Niederer en Br.A.Grooten sj., team Sumbawanga.

November 2017